بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم

دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرنوشتم

برو غریبه، برو سفر به سلامت. (اگه واقعاً سفری وجود داشته باشه)

 

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

/ 0 نظر / 11 بازدید