Google Trends

Google Trends بخشی از سایت Google است که آمار و اطلاعاتی از جستجوهای انجام شده بر حسب مناطق مکانی، زبانهای مختلف و ... ارائه می‌دهد.

google trends

حالا می‌خواهم توجه شما را به یک کشف من در این سایت جلب می‌کنم!

جستجوی عبارت "Anti Filter" نتیجه زیر را در بر داشت:

همچنین در بین شهرهای جهان قزوین اول و همدان دوم است و همگی ۱۰ شهر اول از ایران هستند!!!

برای اطمینان از صحت این قضیه می‌توانید خودتان امتحان کنید: http://www.google.com/trends?q=anti+filter&ctab=1&sa=N

/ 0 نظر / 12 بازدید