پاییز

 

فصل پاییز از راه رسید

بوی خاک باران خورده و صدای ناله برگهای مرده

بوی سرما، بوی خاطرات دبستان و لقمه نان و پنیر مادر

بوی مهر و مهرگان

فصل سردِ زرد و خاکستری

فصل عاشقان

پادشاه فصلها

 

 

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر ؛ با آن پوستین سرد نمناکش .

باغ بی برگی ،

روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش .

 

باغ بی برگی

خنده اش خونیست اشک آمیز

جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن

پادشاه فصلها پاییز .

 (اخوان)

/ 0 نظر / 8 بازدید