چند تا آمار جالب
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳  

با کسب اجازه از استاد فن !

 

 

 

تعداد ایرانیان خارج از کشور :  ۳ میلیون نفر

ساکن آمریکا :          ۵/۱  میلیون

ساکن کانادا :          ۳۵۰  هزار

ساکن امارات :         ۲۰۰ هزار

ساکن آلمان :          ۱۵۰ هزار

ساکن انگلستان :   ‌ ۱۵۰ هزار

ساکن فرانسه :       ۱۵۰ هزار

ساکن سوئد :           ۸۰ هزار