ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳  

باز هم با اجازه استاد!

 

پربيننده ترين سايتهای دانشگاهها:

ايران:

۱- دانشگاه تهران

۲- دانشگاه صنعتی شريف

۳- دانشگاه تبريز

۴- دانشگاه شيراز

۵- دانشگاه تربيت مدرس

۶- دانشگاه اصفهان

۷- دانشگاه شهيد بهشتی

۸- دانشگاه صنعتی اصفهان

۹- دانشگاه گيلان

۱۰- دانشگاه فردوسی مشهد

۱۱- دانشگاه سمنان

۱۲- دانشگاه صنعتی اميرکبير

۱۳- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران جنوب

۱۴- دانشگاه زنجان

۱۵- دانشگاه صنعتی خواجه نصير

...

۲۵- دانشگاه علوم پزشکی تبريز

 

 

جهان:

1-  Harvard University

2 -Stanford University

3- University of Michigan

4- University of Washington

5- University of Cambridge

6- Cornell University

7- Columbia University in the City of New York

8- University of Oxford

9- Yale University

10- University of Toronto

11- Princeton University

12- The University of Texas at Austin

13- University of Florida

14- University of Pennsylvania

15- The University of Arizona