ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳  

نخست دير زمانی در وی نگريستم

چندان که چون نظر از وی بر گرفتم

همه چيزی در اطرافم به هيئت او درآمده بود.

آنگاه دانستم

                   که مرا ديگر

                             از او گريزی نيست.

 

                                                                                      احمد شاملو