عید نوروز در Google
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥  

HAPPY  NEW  YEAR

For All Nations

Persian , Kurd , Turk , Lor , Baluch , Tajik , Afghan and  More .....

 Request From Google

این یک اقدام ملی است

لطفا آدرس ایمیل خود را در فرم زیر نوشته و آن را برای گوگل ارسال نمائید تا از گوگل تقاضا نمائیم برای سومین سال متوالی لوگوی نوروز باستانی را در سایت خود قرار دهد

سایت گوگل بیش از سیصد و پنجاه میلیون بازدید کننده دارد که در معرفی نوروز و ایران کهن نفش بسیار اساسی خواهد داشت

این تلاش یک اقدام ملی ، مردمی و خودجوش برای کسب حرمت جهانی و اقتدار برباد رفته ایرانی است

لطفا آدرس این صفحه را برای تمام دوستان و ایرانیان نیز ارسال نمائید تا همه در این هدف بزرگ شرکت کنند

www.esfahanhost.com/nowrouz 
ما می رویم
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥  


این مـثنـوی حـدیـث پریشــانی مـن اسـت

بشــنو که سـوگنــــامه ویــرانی مـن است

 

امشــب نه اینکــه شـام غریبـان گرفــته ­ام

بلــکه به یمــن آمـدنت جــــــــان گرفـــته ­ام

 

گفــتی غزل بگـو؛ غــزلم شـور و حـال مـرد

بعد از تو حس شعـــر فنـــا شد؛ خیـال مُرد

 

گفـــتم مــرو کـه تیـــــره شــود زندگــانیــم

با رفـــتنت به خــــاک سیــــه می ­نشــانیم

 

گفــتی زمــین مجــال رسیــدن نمــی ­دهـد

برچشـــم باز فــرصـــــت دیدن نمـــی ­دهــد

 

وقــتی نقــاب محــور یکــرنگ بودن اســـت

معـــیار مهـــر ورزیمـــان ســنگ بودن است

 

دیگر چه جای دلخوشی و عشقبازی است

اصلاً کدام احمق از این عشق راضی است

 

این عشـق نیست فاجعـه قــرن آهن است

من بودنی که عاقـبتش نیـست بودن است

 

حـــالا بـه حــرفــهای غــــریبـت رســـیده ­ام

فــهمیده ام که خــوبِ تو را بــــد شــنیده ­ام

 

حــق با تو بـود از غــم غـربت شکـــسته­ ام

بگـــذار صــــادقانه بگــویم کــه، خـــسته ­ام

 

بیــــزارم از تمــــام رفـــیقـــــان نـــا­رفــیــق

اینــــها چقـــــــــدر فاصـــله دارند تا رفـــیق

 

مــــن را به ابتــــذال بــودن کــــشانـده ­انــد

روح مـــرا به مســــند پوچــی نشــانــده ­اند

 

تـــا ایــن بــــرادران ریــاکـــــــار زنـــده ­انــــد

این گــــــرگ سیـــرتان جفــــــاکــار زنده ­اند

 

یعقـــوب درد می کــشد و کــــور می ­شـود

یوســـف هــمیشه وصـــله ناجـور می ­شود

 

اینــــجا نقـــاب شـــیر به کفتـــــار مـی ­زنند

منصــــــور را هـــرآینـــه بــر دار مــــی ­زننــد

 

اینجـــا کسی برای کسی کـس نمی ­شود

حتــــی عقـــاب در خـور کرکــس نمی ­شود

 

جایی که سهـم مرد به جز تازیــانه نیسـت

حـــق با تو بود، ماندنمان عاقـــلانه نیـست

 

 *****************************

 

ما مـی ­رویم چــون دلـمان جـای دیگر است

مــــا می ­رویــم هــر که بمــاند مخـیر است

 

ما مــی ­رویـم گــــرچـه ز الطــاف دوســـتان

بر جــای جـــای پیکــرمان زخم خنجر است

 

دل خوش نمی ­کنیم به عثـــمان و مذهبش

در دین مــا مــلاک بهشت چــیز دیگر است

 

ما می­رویم مقـصـــدمان نا­مشـخص اســت

هر جا رویم بی­شک از این ­شهر بهتر است

 

از سادگیست گر به کسی تکـــیه کرده ­ایم

اینجــا که گـــــرگ با سگ گله بــرادر است

 

مــا می رویم مــاندن با درد فـــــاجعه ­سـت

در عــرف ما نشــستن یک مرد فـاجعه ­ست

 

 ***********************************

 

دیری ­ســـت رفــــته اند امــــــیران قافـــــله

ما مانـــده ایــم غـــــافله­ پیــــران قــــافـــله

 

اینجــا اگر چه باب من و پای لنــــگ نیست

بــاید شــــــتاب کــرد مـجال درنــگ نیست

 

بر درب آفــــتاب پــی بـــاج مـــی رویـــــــم

ما هــم بدون بــــال به معـــــراج مــی ­رویم